Οριζόντιοι Καταψύκτες

CHFR W 100 L A+

 • Ενεργειακή κλάση :Α+
 • Χωρητικότητα :100lt

CHFR W 145 L A+

 • Ενεργειακή κλάση :Α+
 • Χωρητικότητα :145lt

CHFR W 200 L A+

 • Ενεργειακή κλάση :Α+
 • Χωρητικότητα :200lt

HD W 200 L A+

 • Ενεργειακή κλάση :Α+
 • Χωρητικότητα :200lt

HD W 316 L A+

 • Ενεργειακή κλάση :Α+
 • Χωρητικότητα :316lt

HD W 200 L A+ DF

 • Ενεργειακή κλάση :Α+
 • Χωρητικότητα :200lt