Απλοί και Ανεξάτητοι απορροφητήρες

Olympia 1M

  • Ελεύθερη Απορρόφηση :280 m3/h
  • Επίπεδο θορύβου :61 dBA

Olympia 2M

  • Ελεύθερη Απορρόφηση :493 m3/h
  • Επίπεδο θορύβου :63 dBA

Olympia 2M AL

  • Ελεύθερη Απορρόφηση :493 m3/h
  • Επίπεδο θορύβου :63 dBA

Olympia 2M CHROME

  • Ελεύθερη Απορρόφηση :493 m3/h
  • Επίπεδο θορύβου :63 dBA

Concorde

  • Ελεύθερη Απορρόφηση :231 m3/h
  • Επίπεδο θορύβου :64 dBA