Πτυσσόμενοι απορροφητήρες

Integrata

 • Ισχύς κινητήρα :380W
 • Απορρόφηση :570 m3/h EA
 • Επίπεδο θορύβου :48-66 dBA

Πτυσσόμενος

 • Ισχύς κινητήρα :2 x 120W
 • Απορρόφηση :352 m3/h EA
 • Επίπεδο θορύβου :63 dBA

Elibloc 9 PLUS LX (3.03)

 • Ισχύς κινητήρα :280W Turbo
 • Απορρόφηση :430 m3/h EA
 • Επίπεδο θορύβου :64 dBA

Elibloc HT GR

 • Ισχύς κινητήρα :240W Turbo
 • Απορρόφηση :660 m3/h EA
 • Επίπεδο θορύβου :64 dBA